Alien 2015

Na stronach nauk społecznych pojawiło się postępowanie habilitacyjne prof. Johna Nezleka. Osiągnięcie habilitacyjne składa się z dwu książek wydanych przez Sage oraz 7 artykułów/rozdziałów w dobrych wydawnictwach i czasopismach (czasopisma na wszelki wypadek sprawdziłem). I właściwie można by spokojnie oczekiwać nadania stopnia, gdyby nie to, że prof. Nezlek jest Amerykaninem, już jest profesorem, a na dodatek SWPS na pewno chce nas oszukać zatrudniając go. Przytaczam to postępowanie zaciekawiony niedawnym odnośnikiem w komentarzach do profesora z Niemiec, oszukańczo zatrudnionego po to, by podstępem granty NASZYM zabierać.

 

To postępowanie będzie ciekawym testem zarówno możliwości oceny przez NASZYCH, ale także możliwości umiędzynarodowienia polskiej nauki. Przedstawiony do oceny dorobek z łatwością lokuje się wśród abslutnie najlepszych postępowań w dyscyplinie i dziedzinie. No ale przecież Nezlek nie nasz. Żeby chociaż udowodnił, że sam swój autoreferat po polsku napisał! Żeby chociaż wykazał jakieś korzenie polskonazwiskowe, albo że w domu Jankiem go wołają.