Ankieta habilitacyjna

Przesłano mi prośbę o wypełnienie ankiety dotyczącej postępowania habilitacyjnego. Ankieta ta jest inicjatywą Rady Młodych Naukowców.

 

Inicjatywa jest wg mnie sensowna, sama ankieta właściwie też, choć chciałbym pytań o inne aspekty postępowań habilitacyjnych. Warto było, moim zdaniem, zapytać również rolę habilitacji w minimum kadrowym, interdyscyplinarność, sposób wybierania recenzentów, rolę CK (dyskutujemy tu o niej już od dłuższego czasu), system kontroli jakości, na pewno warto było zapytać też o inne rzeczy. Niestety, mam też wrażenie, że są pytania o sprawy drugo- czy trzeciorzędzne. Czy rzeczywiście, na przykład, tak ważne jest pytanie, jak CK sortuje postępowania habilitacyjne na swej stronie?

 

Jestem jednak ciekawy wyników tej ankiety.