Badacze do CK

Na marginesie dyskusji i wpisów na temat reprezentacji CK, przyszło mi do głowy że CK stanowi ciekawe repozytorium do badania obrazu nauki polskiej. Bardzo chętnie bym przeczytał raporty/prace z badań na temat tego, jak wygląda nauka polska wyłaniająca sie z habilitacji. Analizy tematyczne, bibliometryczne, analizy publikacji, recenzji i recenzentów to mógłby być naprawdę ciekawy matriał do badań naukoznawczych, ale również badań dyscyplinarnych. Co więcej, możliwości do porównań wewnatrzdziedzinowych (na przykład, szczegółowe analizy habilitacji z nauk medycznych, ale również społecznych czy humanistycznych byłyby niezwykle ciekawe). Pomimo oczywistych ograniczeń, również szereg porównań miedzydziedzinowych byłby bardzo ciekawy.

 

W moich wcześniejszych 'analizach’ wskazywałem na to, że fizycy publikują na świecie, psychologowie w Polsce (ale po angielsku), a historycy w powiecie. Takie analizy można by zrobić  porządnie i pokazać obraz nauki polskiej, który byłby, jak sądzę, bardzo użyteczny. Podejrzewam, że może w tym być nawet doktorat, a z całą pewnością kilka prac magisterskich.

 

Mam nadzieję, że ktoś takie badania przeprowadzi. Nie tylko dlatego, żeby się dowiedzieć, ale również pokazać habilitację – ten kluczowy moment w karierze polskiego uczonego. Również obraz habilitanta jest obrazem centralnym w nauce polskiej. To obraz ludzi, którzy mają za chwilę zostać profesorami, samodzielnymi pracownikami nauki, promotorami doktoratów. To od nich w dużej mierze zależy, jak będzie wyglądać nauka polska w ciagu najbliższych lat.