Biały kruk z lwią grzywą?

Pojawiło się nowe postępowanie w sekcji nauk humanistycznych, pojawiło się obok innego, nadal w toku. Otóż to drugie prowadzone jest w sprawie habilitacji uczonego o nazwisku Quentel Gilles, to pierwsze z kolei zostało zakończone w wypadku habilitacji osoby o nazwisku Quentela Gillesa.

 

Chciałoby się natychmiast rzec, że ta niesłychana zbieżność francuskiego imienia i nazwiska, zróżnicowana jedynie polską końcówką dopełniacza musi być w systemie nazwisk francuskich fenonmenem o rzadkości białego kruka z lwią grzywą. Chciałem już o tym donieść, gdzie trzeba, niestety,  ten sam autoreferat w obu postępowaniach może wskazywać jedynie na to, że urzędnicy CK przeszli sami siebie.