Coś tu nie gra

Oto postępowanie  z filozofii. Gdy zaglądnąłem do uchwały rady wydziału, uderzyły mnie wyniki głosowania. Zaskakujące jest już głosowanie komisji habilitacyjnej: 3 za, 3 przeciw, jednak głosowanie rady wydziału jest jeszcze ciekawsze:

 

  • 13 osób za nadaniem stopnia
  • 4 osoby przeciwko nadaniu stopnia
  • 17 osób wstrzymało się od głosu.

 

17 osób, większość głosujących, nie miała zdania, czy nadać stopień! Zaglądnąlem więc do recenzji. Wszak recenzje muszą rysować niezwykle złożony obraz dorobku habilitanta, trochę dobrze, trochę źle, ogólnie cholera wie, co zrobić, co? Hmmmm. Pierwszy recenzent pisze o wyróżniajacej się aktywności habilitanta w badaniach, drugi o znacznym dorobku naukowym i rozbudowanej współpracy miedzynarodowej. Najnegatywniejszy jest trzeci recenzent, który pisze jedynie o bogatym dorobku.

 

Habilitacja padła, jednak coś tu nie gra, nie?