Czy naprawdę nikt….

„Czy naprawdę nikt podczas – w sumie dość długiej kariery naukowej – nie zwrócił Kandydatowi uwagi na fundamentalny (…) podział na źródła pierwotne i opracowania.” To cytat z bardzo negatywnej recenzji habilitacyjnej. Ciekawostką jest to, że pozostałe dwie recenzje sa pozytywne, a jeden z recenzentów uważa habilitanta za wytrawnego badacza.