Czystość samodzielności

Centralna Komisja wydała kolejny komunikat tak doniosły, że  postanowiłem go odnotować. Otóż Komisja przemówiła na temat promotorów pomoczniczych. W komunikacie czytamy, że promotorem pomocniczym nie może zostać osoba z wszczętym postępowaniem habilitacyjnym.

 

Odczytuję intencje Komisji jako dbałość o to, by pomocniczością nie skalał się żaden pracownik samodzielny. Nie po to wszak samodzielny jest samodzielny, by komuś pomagać.