Dyscyplinarność recenzentów

Nie dał mi spokoju komentarz trzy.14. Rzeczywiście w omawianym tu postępowaniu z psychologii recenzentem był biolog. Poszedłem więc do źródeł – do ustawy i do rozporządzenia. Sprawy są mają się ciekawie. Otóż wydaje się, że jedynie w postępowaniu habilitacyjnym nie ma wymogu dyscyplinarności recenzentów.

 

W postępowaniu o nadanie tytułu naukowego recenzenci muszą być z dyscypliny kandydata lub pokrewnej, podobnie jest w wypadku przewodów doktorskich. W wypadku postępowań habilitacyjnych jedynym kryterium wydaje się być 'uznana renoma naukowa’ oraz przynajmniej habilitacja (dziękuję za zwrócenie mi uwagi przez tyciuniego!).  Co ciekawe, owa uznana renoma naukowa nie jest już wymagana – starczy tytuł profesorski (który z całą pewnością jest znacznie lepszy niż jakaś tam renoma). Na wypadek wszelki dodam, że zdanie w nawiasie jest ironiczne.