Konsekwencje

Kolejna „ciekawa” habilitacja – ciekawa na tyle, że omówiona w prasie. Otóż od decyzji o nienadaniu stopnia doktora habilitowanego skutecznie odwołała się już kilkukrotnie występująca w mediach, dr Sabina Bober. Nawiasem mówiąc, jej habilitacja została dość negatywnie omówiona na DNU jakiś czas temu. Centralna Komisja uchyliła decyzję Wydziału KUL, który w uzasadnieniu dość jednak kuriozalnie podaje, że jedna z pozytywnych recenzji, tak naprawdę, była negatywna. 

 

Nie chcę i nie mogę się wypowiadać na temat meritum postępowania. Mam jednak kilka uwag co do procesu. Po pierwsze, chciałbym zobaczyć argumetację dr Bober jak i decyzję CK. Po drugie, według doniesienia prasowego, argumentacja CK odnosi się do decyzji Rady Wydziału, a przecież to komisja habilitacyjna prowadzi postępowanie, a składa się ona w większości z przedstawicieli CK. Czy Rada Wydziału podjęła inną decyzję niż komisja? Po trzecie, jeśli CK ma rację i Rada Wydziału kierowała się względami pozamerytorycznymi, to jakie konsekwencje poniesie Wydział i uczelnia? Po czwarte, ad usrandum, takie kontrole i decyzje powinny być systematycznie przeprowadzane w wypadku losowo wybranej próby postępowań habilitacyjnych.

 

I na koniec, to wszystko, o czym tu piszę, jeśli tylko pozwala na to prawo, powinno być jawne i przezroczyste. Od odwołania do decyzji. Niech się wsytdzą ci, którzy powinni się wstydzić, niech się cieszą ci, którzy mają się z czego cieszyć.