Konsultacje

Na stronach MNiSW ogłoszono nowy program wspierania humanistyki. W dokumencie czytamy, że tematyka została ustalona w wyniku konsultacji ze środowiskiem. Mam pytanie do humanistów. Kto z Państwa brał udział w tych konsultacjach? Kto słyszał.o tych konsultacjach i jak wyglądały?