Książka czy dorobek

I kolejna recenzja w debacie stylistycznej, a i dobrze wpisująca się w ostatnie dyskusje. Recenzent na stronie 6 wprost pisze o tym, że dokona recenzji opracowania. I powstaje pytanie: czego dotyczy recenzja? Czy jest to recenzja dorobku, wkładu 'osiągnięcia’ w rozwój dyscypliny, czy może jest to recenzja poszczególnych publikacji. 

 

Nie mam żadnego doświadczenia w pisaniu recenzji habilitacyjnych, jednak wydaje mi się, że recenzja książki to recenzja inna niż recenzja habilitacyjna. Ale cytowany recenzent właśnie mówi o recenzji książki i ocenia ją tak, jakby pisał recenzję wydawniczą.

 

Na czym więc ma się skupić recenzent, który ocenia publikacje?