Malwina?

Gdy pisałem niedawno o komunikacie Centralnej Komisji, zwróciło moją uwagę to, że komunikaty CK są niepodpisane. Można je znaleźć w katalogu zatytułowanym 'Komunikaty CK’, jednak zastanawiam się, kto komunikuje. Ktoś przecież zgłasza 'potrzebę komunikatu’, ktoś decyduje, że rzeczywiście należy wydać komunikat, ktoś go pisze i ktoś zatwierdza. Jednak po tym procesie komunikowania nikt nie ponosi za komunikat odpowiedzialności. Według mnie 'komunikat CK’ oznacza, że jest on niczyj.

 

Tematyka komunikatów jest na tyle różna, że można by na dodatek założyć, że mają one różne pochodzenie. Komunikat o dowodzie osobistym (2/2013) pochodzi raczej od urzędnika, który ma trudności z określeniem tożsamości, a komunikat skierowany do kierowników jednostek (6/2012) już od tego  urzędnika chyba nie pochodzi. Kto zatem podpisuje się pod komunikatami Centralnej Komisji? Przewodniczący?  A może Prezydium? A może asystentka przewodniczącego?

 

Być może jestem w tym odosobniony, jednak ja chciałbym wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za to, co mówi Centralna Komisja.