Marzenia

Centralna Komisja wydała kolejny komunikat. Jest to jednak bardziej przypomnienie o tym, co mają dostarczyć Komisji habilitanci. Komisja przypomina i upomina w pełnym sztafażu ustawowo-rozporządzeniowym.

 

Po trzech latach obowiązywania nowej procedury habilitacyjnej Centralna Komisja zdecydowała się  zareagować na to, że dokumentacja, jaką dostarczają habilitanci, nie spełnia komisyjnych oczekiwań. No i tak to Komisja habilitantom przypomniała, dyscyplinując tych, którzy jednoznacznie nie wyróżniają opisu dorobku i osiągnięć (w liczbie mnogiej) w autoreferacie. Przecież Komisja ważna jest i nie będzie tolerować niesforności dokumentacyjnej.

 

A mnie się marzy, żeby Centralna Komisja zakomunikowała, że nie będzie tolerować opoźnień w postępowaniach, nierzetelnych recenzji, nie mówiąc o bzdurach w recenzjach pisanych. Ale niedoczekanie moje!