Metodologie PowerPointa

I ostatnia w tej serii recenzja, która zasługuje według mnie na krótki komentarz. Recenzentka pisze: 

 

Widoczny jest jednak brak równowagi między poszczególnymi rozdziałami oraz brak podziału wewnętrznego w szóstym, ostatnim rozdziale, co na tak wysokim etapie pracy naukowej jest istotnym błędem metodologicznym. 

 

Nie znam takiego znaczenia słowa 'metodologia’, które odnosiłoby się do strukturyzowania artykułów czy rozdziałów. Powiedziałbym nawet, że recenzentka myli problemy metodologiczne z prezentacją wyników badań. Powiedziałbym nawet złośliwie, że profesor z tytułem naukowym powinien sobie z tym rozróżnieniem poradzić. 

 

Jak to dobrze, że zlikwidowano wykłady habilitacyjne! Zła organizacja czy format slajdów mogłyby być uznane za istotny błąd metodologiczny.