Niespójność

Dziękuję bardzo kazikkowi za krótki komentarz opisujący habilitacje w medycynie. Komentarz potwierdza moje wcześniejsze obserwacje. Olbrzymia ropiętość dorobków nie przeszkadza recenzentom pisać recenzji pozytywnych, wychwalających wszystkich habilitantów. Można węcz powiedzieć, że są recenzje w medycynie, które napisano wbrew dorobkowi, a nie ze względu na dorobek. Nie chcę z tego wysuwać wniosków w sprawie ucziwości recenzenckiej, jednak z dużą dozą pewności można postawić tezę o problemie. Nie da się bowiem diametralnie różnych dorobków określać podobnymi epitetami! Trudno mi powiedzieć, czy to w medycynie da się zauważyć największą niespójność ocen, jednak z bez wątpienia owa niespójność kole w oczy! Pozytywne recenzje wręcz przeciwstawnych dorobków podważają proces i zaufanie do niego.

 

Nie, z tego nie wynika podważenie poprzedniego wpisu. Z tego wynika konieczność 'recenzowania’ recenzentów!