O ojcu i synu co streszczenia pisali

Poczta przyszła, poczta przyszła! I przyniosła dwie linki odnoszące się sprawy trzech braci co doktoraty pisali i ojca, co już wcześniej napisał. Oto pierwsza linka do artykułu autorstwa Witolda Głowacza. Zacytuję streszczenie tegoż dzieła:

 

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badadiagnostycznych silnika obcowzbud- nego prdu stałego. Zastosowano w diagnostyce metodanalizy opartna szybkiej trans- formacie Fouriera (FFT) i metodrozpoznawania wykorzystujcklasyfikator Bayesa. W procesie uczenia wyznaczano zbiór najistotniejszych czstotliwoci, dla których rónice odpowiadajcych sygnałów w dwóch stanach silnika snajwiksze. W procesie identyfika- cji rozpoznawano dwie kategorie sygnałów: stan bez uszkodzenia i stan zwarcia zezwojów wirnika.

 

Tu z kolei jest linka do artykułu autorstwa Witolda Głowacza oraz Zygfruyda Głowacza. Oto streszczenie tego dzieła:

 

 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badadiagnostycznych silnika obcowzbudnego prdu stałego. Zastosowano w diagnostyce metodanalizy opartna szybkiej transformacie Fouriera (FFT) i metodrozpo- znawania wykorzystujcklasyfikator Bayesa. W procesie uczenia wyznaczano zbiór najistotniejszych czsto- tliwoci, dla których rónice odpowiadajcych sygnałów w dwóch stanach silnika snajwiksze. W procesie identyfikacji rozpoznawano trzy kategorie sygnałów: stan bez uszkodzenia, stan przerwy zezwojów wirnika i stan zwarcia zezwojów wirnika.I może ja tego nie będę komentował. Tylko tak to zostawię….