Pani spod 43?

Galeria habilitacyjna rośnie.W świeżo zamieszczonym autoreferacie habilitant uznał, że warto napisać (przytaczam bez korekty):

 

W opinii Pana dr hab., prof. APS Macieja Tanasia recenzenta wydawniczego monografii Marcin Musioł Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, monografia spełnia wymogi stawiane pracom habilitacyjnym.

 

Po przeczytaniu z żalem skonstatowałem, że habilitant nic nie napisał, co o jego 'pracy habilitacyjnej’ sądzą jego koledzy z pracy i ze szkoły, sąsiedzi i rodzina.