Powszechność znacznego wkładu

Nie pisałem parę dni, przeszkadzały mi przeróżne rzeczy, w tym chęć nicnierobienia. Na forum zajadła dyskusja na temat znacznego wkładu. Właśnie przeczytałem, że  wkład w rozwój dyscypliny ma wszystko, w tym wystąpienia konferencyjne. Taka powszechność znacznego wkładu jest dla mnie czymś zaskakującym, ale są przecież takie rzeczy, które się nawet filozofom nie śniły.

 

Pozostaje mi przyjąć, że w momencie uzyskania stopnia (jeśli to nastąpi), będę miał certyfikat na znaczny wkład w rozwój mej dyscypliny. Rozważę nawet ponformowanie o tym kolegów i koleżanek na świecie. Mogą przecież o tym nie wiedzieć….