Reakcji mierzącej: nie!

Kramka po raz kolejny wraca do idei 'sztywnego dorobku’, a zatem do dorobku mierzonego bibliometrycznie. Już kilka razy wypowiadałem się na ten temat, zawsze negatywnie. Za szczególnie negatywne uważałbym wprowadzenie takich progów ze względu na postrzeganą nieuczciwość recenzentów. Tego typu miary powinny mieć solidną podbudowę intelektualną i nigdy nie powinny być reakcją na złe recenzowanie – nie ma znaczenia, czy rzeczywiste czy postrzegane.