Renoma recenzentów

Dyskusja pod ostatnim wpisem zachęciła mnie do tego, by przypomnieć, kim musi być członek komisji habilitacyjnej, a zatem również recenzent rozprawy habilitacyjnej. Ustawa w artykule 18a mówi:

 

Komisja składa się z:
1) czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym
przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza
jednostki, o której mowa w ust. 2 lub 3;
2) trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej…

 

Nie wszyscy recenzenci spełniają to kryterium. Ciekaw jestem, czy jakakolwiek rada jednostki przeprowadzającej postępowania habilitacyjne zastanawia się, czy proponowany recenzent jest „o uznanej renomie międzynarodowej”.