Sprawiedliwi z CK

Dyskusja na temat superrecenzji prof. Idziaka skupiła się na działaniach dwóch profesorów. Ja chciałbym zwrócić uwagę na rolę Centralnej Komisji w tej sprawie. Prof. Idziak pisze:

 

Rada Naukowa IBS PAN jest formalnie uprawniona do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, w szczególności w zakresie tematyki badań naukowych habilitanta. Niestety jej wybór przez CK nie był najbardziej fortunny m.in. z uwagi na możliwy konikt interesów: członkiem Rady jest bowiem prof. Adam Janiak, będący w bardzo ostrym (a wręcz agresywnym) konflikcie ze swym byłym doktorantem…

 

Centralna Komisja stworzyła doskonałą scenę do rozegrania konfliktu między habilitantem i jego byłym promotorem. Trudno przecież zakładać, że nikt z członków sekcji nie wiedział o konflikcie między oboma panami. Czy znalazł się więc choć jeden profesor, który miał odwagę sprzeciwić się wyborowi jednostki przeprowadzającej postępowanie? Czy może lepiej było nie wiedzieć, nie widzieć i pozwolić uwalić habilitanta? CK jak zwykle spisała się na medal.

 

Żeby ironii stało się zadość, Centralna Komisja głosowała w tej sprawie. W swojej sprawie! Odwołanie habilitanta to przecież również odwołanie w sprawie bagna, które stworzyli sami członkowie Centralnej Komisji.