Sprawozdanie

Po raz kolejny sprawdziłem stronę z postępowaniami o nadanie tytułu profesora. Po raz kolejny nic tam nie znalazłem. Nie pamiętam, kiedy pojawiły pierwsze postępowania habilitacyjne, ale nastąpiło to dość szybko po wprowadzeniu procedury. Niedługo minie pół roku od obowiązywania tylko nowej procedury profesorskiej, a tu nadal nic. A może jednak okaże się, że to trzy.14 ma rację – postępowań profesorskich na stronach CK nie będzie.

 

Z niecierpliwością czekam też na sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji w 2013 roku. Szczególnie interesują mnie właśnie postępowania profesorskie. W sprawozdaniu za rok 2012 napisano, o ile dobrze pamiętam, że Komisja zajmowała się 4 postępowaniami w nowej procedurze. Ich dokumetacja nie została jednak zamieszczona na stronach CK. Powstaje więc pytanie, czy były nowe!

 

Niestety, ostatnie sprawozdanie nie jest datowane (CK ma zwyczaj nie datować swych dokumentów), nie wiadomo więc, kiedy można zacząć oczekiwać nowego.