Trans

Zastanowił mnie jeden z nowszych autoreferatów humanistycznych. Tytuł osiągnięcia brzmi:

 

Opis i charakterystyka kluczowych pojęć Karola Wojtyły…..

 

Laikowi trudno krytykować, jednak habilitacja za opis zaskoczyła mnie. Zapewne się czepiam niepotrzebnie, ale opis wydaje mi się strategią badawczą doskonaloną już w szkole średniej, może jeszcze na pierwszym roku studiów. Później staramy się już zrobić więcej niż opisać, co widać. W autoreferacie nie ma żadnych wskazówek do tego, by habilitantka zrobiła coś więcej.

 

Przyznam jednak, że recenzje, z odnośnikami do transdyscyplinarności (to musi być coś znacząco lepszego o zwykłej interdyscyplinarności) i do ponad 1300 przypisów, muszą wskazywać, że habilitantka nie tylko opisała.