Wniosek o dopuszczenie

Gdy czytam recenzje habilitacyjne, za każdym razem zwracam pilną uwagę na to, o co wnioskuje recenzent. Opierając sie na wrażeniach, najczęstszym wnioskiem recenzentów jest wniosek o 'dopuszczenie do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego’. Za każdym razem wtedy zastanawiam się, czy recenzenci zdają sobie sprawę z tego, co piszą. No przecież, mówiąc krótko, nie ma żadnych 'dalszych etapów’ postępowania, o dopuszczenie do których można by wnioskować. Nie ma już kolokwium habilitacyjnego, do którego można by habilitanta nie dopuścić. Komisja habilitacyjna i tak się zbierze, rada wydziału również. Do czego więc chcą dopuszczać habilitanta recenzenci? Jaki jest status prawny ich wniosków – co się dzieje, gdy recenzent wnioskuje o coś, o co nie da sie wnioskować?

 

Obok recenzentów wnioskujących o dopuszczenie na szczęście są również recenzenci, którzy najwyraźniej zastanowili sie i wnioskują o nadanie stopnie habilitantowi czy konkludują, że wniosek habilitanta jest uzasadniony. Konkludując mój wpis, ja z kolei wnioskuję o dopuszczenie wszystkich recenzentów do obowiązującej procedury habilitacyjnej.