Złośliwość?

Krótki komentarz do dalszego fragmentu raportu CK. Prof. Tajduś pisze o odrzuconych wnioskach profesorskich:

 

Tymczasem wnioski, w stosunku do których Centralna Komisja podjęła negatywną decyzję, uzasadnione były publikacjami w lokalnych czasopismach, zawierające treści będące niejednokrotnie powtórzeniami z dorobku habilitacyjnego, drobne przyczynki czy rutynowe opracowania zawodowe, niewiele wnoszące do rozwoju dziedziny naukowej, w zakresie której kandydat ubiegał się o tytuł profesora.

 

Cóż za hipokryzja! Gdyby oceniać już mianowanych profesorów na postawie lokalności czasopism, wielu, bardzo wielu z nich nie zostałoby nigdy profesorami i to nie tylko w naukach humanistycznych czy społecznych. Można zresztą zacząć od przeglądu dorobku członków Centralnej Komisji. Nie wszyscy spełnają warunek nielokalności pubikowania.

 

Złośliwy się robię.