Złudzenia

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zorganizowała szkolenie dla habilitantów. Po kursie wyszkoleni habilitanci nabiorą praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu wniosków habilitacyjnych. Na dodatek przygotowano ich do napisania autoreferatu! Habilitanci mieli więc okazję opanować umiejętności planowania pracy nad autoreferatem, składania wniosków do komisji bioetycznej, a także sporządzania wymaganych dokumentów. Warto dodać, że warsztat przeznaczony był również dla doktorantów.

 

Gdy zacząłem robić habilitację, wydawało mi się, że nie sprowadza się ona do 'samodzielnego przygotowania’ dokumentacji czy autoreferatu. Habilitacja nie jest procesem biurokratycznym, w którym trzeba poświęcić półtora drzewa. Powiedziałbym nawet, że mi się nadal tak wydaje. Trochę. Bardzo więc proszę PMWSZ w Opolu o nieodzieranie mnie z ostatnich złudzeń.