Zmuszać!

Drobna uwaga. Na blogu Doktrynalia komentarz prof. Jacka Kolbuszewskiego wskazujący bezsilność habilitanta (i nie tylko – wszak recenzentów się nie pogania) wobec opóźniających się recenzji i postulujący wprowadzenie rygorów wymuszających terminowość recenzji. Bardzo się cieszę, że również profesorowie widują taką konieczność, a także bardzo konkretne finansowe wymiary opoźnień.

 

Niestety, skoro nie można liczyć na profesjonalne zachowanie recenzentów, należy je wymuszać.