Zwyczaje

W jednej z zamieszczonych recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego recenzent pisze:

 

Uważam, że spełnione są warunki ustawowe i zwyczajowe dla nadania….

 

Uderzyły mnie te 'warunki zwyczajowe’. Rozumiem, rzecz jasna, do czego odnosi się recenzent. Widział niejednego świeżo mianowanego profesora i podkreśla, że profesorant pasuje mu do roli. Nie będzie się negatywnie wyróżniał w gronie profesorskim.

 

Zastanawiam się jednak, co by było, gdyby warunki zwyczajowe nie zostały spełnione? Czy można by napisać recenzję w taki sposób:

 

Uważam, że chociaż spełnione są warunki ustawowe, nie zostały spełnione warunki zwyczajowe, a zatem wnioskuję o nienadanie tytułu?